om könsstympning

Om könsstympning.se Innehållet på könsstympning.se syftar till att öka kunskapen om brottet könsstympning och att få fler utsatta flickor och kvinnor att söka vård. Genom en samlad och tillgänglig information ska fler kunna agera för att skydda flickor från könsstympning. Yrkesverksamma som möter utsatta flickor och kvinnor och deras närstående får information utifrån sin yrkesroll […]

Other Languages

Here you can find folders in different languages Download or print these folders about female genital mutilation. Tips för utskrift: Skriv ut sidorna dubbelsidigt på ett vanligt A4 och vik på mitten för att skapa en folder. Om sidorna inte hamnar på rätt håll, leta upp inställningarna för utskrift och välj ”vänd blad längs kortsida” […]

Könsstympning

Att bestämma över sin kropp är en mänsklig rättighet Könsstympning av flickor och kvinnor strider mot FN:s mänskliga rättigheter, mot barnkonventionen och är ett brott mot svensk lag. Det hör till varje flickas och kvinnas grundläggande rättigheter att inte utsättas. På denna webbplats kan du läsa mer om könsstympning. Texterna är framtagna inom ramen för […]

Polis och åklagare

Polis och åklagare Du som i ditt arbete möter flickor eller kvinnor som är utsatta eller riskerar att utsättas för könsstympning kan här läsa mer om hur Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten arbetar och hur du genom samverkan kan hjälpa dem i deras arbete. Innehåll Könsstympning är ett grovt brott som är kriminaliserat redan på planerings- och […]

Socialtjänst

Socialtjänst Alla barn har rätt att skyddas mot våld – och könsstympning är en typ av våld. Du som arbetar inom socialtjänsten har ett ansvar att förebygga och förhindra att könsstympning sker samt stödja flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning. Innehåll Könsstympning kan utgöra en del av hedersrelaterat våld men kan också förekomma utanför […]

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård Barn har rätt till bästa möjliga hälsa. Du som arbetar inom hälso- och sjukvården har ett ansvar att agera när det finns misstanke om att könsstympning skett eller riskerar att ske, och för att hjälpa till så att inte fler utsätts i framtiden. Innehåll Enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, är målet […]

Skola

Skola Alla barn har rätt till sin egen kropp. Du som arbetar inom skolan har ett ansvar att agera när du är orolig för att en flicka riskerar att utsättas eller har utsatts för könsstympning. Innehåll Skolan är en central plats för alla barn och ungdomar. Enligt aktuella läroplaner för grundskola, förskoleklass och fritidshem, anpassade […]

Förskola

Förskola Alla barn har rätt till sin egen kropp. Du som arbetar inom förskolan har ett ansvar att agera när du är orolig för att en flicka riskerar att utsättas eller har utsatts för könsstympning.     Innehåll Arbetet i förskolan ska, enligt förskolans läroplan (Lpfö 2018), spegla de värden och rättigheter som uttrycks i […]

För dig som är närstående

För dig som är närstående Du som närstående har en viktig roll i att förebygga och förhindra att en flicka eller kvinna blir utsatt för könsstympning. Innehåll Du har möjlighet till att själv få stöd i att stå emot påtryckningar från omgivningen. Könsstympning av flickor och kvinnor är enligt svensk lag en brottslig handling. Det […]

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.