Delrapport 2018 om utveckling av föräldrastödsprogram (2019:6)

Länsstyrelsen Östergötland har under 2018 haft i uppdrag att utveckla ett våldsförebyggande program för arbete med föräldrar som syftar till att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning. I arbetet med uppdraget har Länsstyrelsen Östergötland utgått från en bred förståelse av vad som kan ses som insatser som syftar till att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Detta dels eftersom målgruppen föräldrar har olika förutsättningar och att man därför inte kan förvänta sig att utveckla ett program som fungerar för alla, dels då ett förebyggande arbete förutsätter att det sker innan samhället fått någon indikation på att någon i familjen är utsatt för våld och förtryck. Att arbeta med preventiva insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck på universell och selektiv nivå, kräver också en medvetenhet kring risken för stigmatisering av vissa grupper.

Länsstyrelsen konstaterar dessutom att hedersproblematikens kollektiva karaktär gör att det inte är tillräckligt att skapa förändring hos enskilda föräldrar utan att det krävs insatser på flera olika nivåer för att skapa ett sammanhang där en förändring på individnivå i större utsträckning möjliggörs.

Arbetet med uppdraget har landat i ett förslag på en pilotsatsning som ska ta tillvara på befintliga erfarenheter och insatser, bidra till utveckling av evidensbaserade metoder samt föra utvecklingen framåt när det gäller ett brett, strategiskt och långsiktigt föräldraskapsstöd på området.

 

Sök publikationer

Här hittar du enkelt information och material. Gå till publikationer

Stödtelefonen

Behöver du vägledning i ett ärende som rör hedersrelaterat våld och förtryck? Ring vår stödtelefon.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.