Myndighetsnätverket Gift mot sin vilja

Länsstyrelsen Östergötland fick 2011 regeringsuppdraget Gift mot sin vilja (U2011/7068/UC) att genomföra insatser för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja. En del av det uppdraget innebar att Länsstyrelsen Östergötland skulle vara sammankallande för ett nätverk av statliga myndigheter. Länsstyrelsen Östergötland har sedan dess fortsatt att sammankalla och samverka genom nätverket.

Syftet med Myndighetsnätverket är att skapa förutsättningar för att respektive myndighets insatser ska få större genomslag och förutsättningar att kunna bidra till en långsiktig förändring för barn och unga. Det är även till för att bidra till att myndigheter koordinerar insatser och samverkar med varandra inom området.

Myndighetsnätverket har enats om att ta fram denna publikation, syftet med publikationen är att;

  1. Uppmärksamma hedersrelaterat våld och förtryck och lyfta att barnäktenskap och tvångsäktenskap samt könsstympning av flickor och kvinnor är uttryck för hedersrelaterat våld och förtryck, så att det inte ses som separata företeelser.
  2. Sprida kunskap inom respektive myndighet.
  3. Initiera vidare intresse för att utveckla rutiner/förhållningssätt för arbetet med den hedersrelaterade problematiken inom den egna myndigheten och/eller för myndighetens målgrupp/-er.
  4. Belysa de insatser som gjorts inom en rad myndigheter under åren 2007-2015.
  5. Uppmärksamma lagstiftningen om stärkt skydd mot barnäktenskap och tvångsäktenskap såväl som att informera om lagen mot könsstympning av flickor och kvinnor.

Sök publikationer

Här hittar du enkelt information och material. Gå till publikationer

Stödtelefonen

Behöver du vägledning i ett ärende som rör hedersrelaterat våld och förtryck? Ring vår stödtelefon.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.