Slutrapport av uppdrag om att stärka Barnahusens kompetens om hedersrelaterat våld och förtryck

Den 28 juni 2018 gav regeringen Linköpings universitet/Barnafrid i uppdrag att stärka Barnahusens kompetens om hedersrelaterat våld och förtryck (S2018/03927/JÄM (delvis)). Inom ramen för uppdraget skulle Linköpings universitet även samla in och sprida erfarenheter från Barnahusverksamheternas utredningsarbete. Detta i syfte att säkerställa kvaliteten på brottsutredningarna och ett likvärdigt bemötande av flickor och pojkar som är utsatta för hedersrelaterad brottslighet. Den 16 april fattade regeringen beslut om en förlängning av uppdraget till den 31 januari 2021 (A2020/00866/JÄM). I det förändrade beslutet framgår att Linköpings universitet även ska samla in och sprida goda exempel på hur kunskap för att öka den regionala kompetensen inom området har omsatts i praktik, samt genomföra insatser för att kunskapen ska få genomslag i verksamheterna.

Sök publikationer

Här hittar du enkelt information och material. Gå till publikationer

Stödtelefonen

Behöver du vägledning i ett ärende som rör hedersrelaterat våld och förtryck? Ring vår stödtelefon.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.