Nationella kompetensteamet får nyckelroll i nytt regeringsuppdrag

Regeringen har beslutat om ett uppdrag där ett flertal myndigheter ska genomföra åtgärder för att förbygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor. Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland får en nyckelroll i uppdraget.

Könsstympning av flickor och kvinnor är en allvarlig kränkning som medför stort lidande och är ett uttryck för hedersrelaterat våld och förtryck. Det är en kränkning av barns och kvinnors rättigheter. Arbetet mot könsstympning är långsiktigt och behöver fortsätta utvecklas genom ökad kunskap, effektiva arbetssätt och ett nära samarbete mellan berörda aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Regeringen beslutade 2018 om en handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor. I samband med beslut om handlingsplanen fick flera myndigheter uppdrag på området. Nu intensifieras arbetet och fler myndigheter får i uppdrag att genomföra åtgärder för att förbygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor.

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, vid Länsstyrelsen Östergötland, får i uppdrag att stödja och samordna ett arbete med att genomföra kunskapshöjande insatser om könsstympning.

Flera myndigheter har redovisat att det finns utvecklingsområden, bland annat behovet av en tydlig samverkansstruktur och kunskapshöjande insatser samt ett stort behov av kompetensutveckling inom socialtjänst, skola och rättsväsende. Det finns också ett behov av informationsinsatser för att öka kunskapen om brottet könsstympning och få fler flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning att söka vård.

Flera myndigheter ska också planera och genomföra informationsinsatser riktade till flickor och kvinnor som kan ha blivit utsatta eller riskerar att utsättas för könsstympning, deras närstående, samt yrkesverksamma som möter gruppen.

Inblandade myndigheter

  • Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag att samordna, bidra till erfarenhetsutbyte och följa upp det arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor som bedrivs av myndigheter och andra relevanta aktörer. Jämställdhetsmyndigheten ska även arbeta med att utveckla arbetssätt och metoder för förebyggande arbete mot könsstympning.
  • Socialstyrelsen, Migrationsverket, Rättsmedicinalverket, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten ska kartlägga behovet av kunskapshöjande insatser och utvecklade arbetssätt och med stöd och samordning av Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck genomföra dessa.
  • Myndigheten för stöd till trossamfund ska arbeta med att öka kunskapen om hedersrelaterade frågor kopplat till trossamfundens verksamhet, däribland särskilt utforma och genomföra insatser för att öka kunskapen om gällande lagstiftning och vid behov bidra till attitydförändring om könsstympning av flickor och kvinnor, med fokus på religiösa ledare.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.