Planen satt för arbetet mot hedersrelaterad brottslighet

Planen för uppdraget, som pågår under åren 2021-2022, har nu redovisats till regeringen och uppdraget ska slutredovisas den 16 juni 2023.

Målet med uppdraget är att främja tillämpningen av de nya bestämmelser som trädde i kraft den 1 juli 2020 rörande barnäktenskap, utreseförbud och straffskärpningsgrund för brott där motivet varit att bevara eller återupprätta heder. Uppdraget utförs i samverkan med Barnafrid vid Linköpings universitet, Brottsoffermyndigheten, Socialstyrelsen, Skolverket, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten samt i samråd med UD.

– I förlängningen är målet att förebygga och bekämpa hedersrelaterad brottslighet och att barn och unga i målgruppen känner till sina rättigheter och vart de kan vända sig om de är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterad brottslighet. En förutsättning för det är att de yrkesverksamma som möter målgruppen har den kunskap och kompetens som krävs för att säkerställa målgruppens mänskliga rättigheter, såsom ett liv fritt från våld och förtryck, säger Negin Amirekhtiar, utvecklingsledare och sakkunnig på Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland.

– Länsstyrelsen Östergötland är av uppfattningen att det behöver ske en konkret förbättring av arbetet på området. Genomförandet av planen och de produkter som tas fram ska bidra till en förbättring för att säkerställa alla barns och ungas mänskliga rättigheter, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Läs hela rapporten här.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.