Varje år saknas elever som inte återvänder till skolan efter loven

Under loven ökar riskera för barn och unga att bli utsatta för barnäktenskap, tvångsäktenskap och annat hedersrelaterat våld och förtryck under utlandsresor. Du som möter barn och unga i jobbet bör därför göra det du kan för att sätta stopp. Det kan kännas svårt, men det är viktigt att du vågar agera.

Prata med personen du är orolig för och fråga om hen är utsatt för våld eller hot. Anmäl till socialtjänsten om du känner oro för en person under 18 år. Om du misstänker brott, anmäl även till polisen. Misstänker du att ett barn ska föras ut ur landet, agera snabbt och informera socialtjänsten så att barnet kan ges skydd genom ett utreseförbud.

Är du yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver råd och konsultation i situationer där barn och vuxna är eller riskerar att bli utsatta för någon form av hedersrelaterat våld och förtryck? Ring den nationella stödtelefonen på 010-223 57 60.

Vill du ta del av informationsmaterial om det rättsliga skyddet mot hedersrelaterad brottslighet? Här hittar du exempelvis affischer, broschyrer och foldrar för utskrift.

Myndighetsgemensam vägledning vid hedersrelaterad brottslighet

Jobbar du inom skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård eller polisen? Du har ett särskilt ansvar att skydda barn och unga. Ta del av den myndighetsgemensamma vägledningen om hur du bör agera och samverka vid hedersrelaterad brottslighet.

Ytterligare stöd för yrkesverksamma för att förhindra bortföranden och fortsatt utsatthet hos barn och unga finns hos Jämställdhetsmyndigheten, exempelvis en nedladdningsbar ”Att tänka på-lista”.

Är du utsatt eller riskerar du att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck?

Prata med en vuxen du litar på, exempelvis någon på skolan eller på en ungdomsmottagning, eller ring polisen 112 om du är i fara. I Sverige får barn inte gifta sig och hedersförtryck är ett brott. Det gäller alla, även om du kommer från ett annat land och oavsett vilken religion du tillhör. Det står i lagen. Och det finns många som kan och vill hjälpa dig.

Du kan vända dig till skolpersonal, socialtjänsten, hälso- och sjukvården eller polisen där du bor. Det finns också organisationer som kan hjälpa till. Här kan du läsa mer.

Tillsammans säger vi stopp – och ger hopp!

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.