Informationsmaterial om det rättsliga skyddet mot hedersrelaterad brottslighet

Under sommaren 2022 pågick en nationell informationssatsning om den skärpta lagstiftningen och det rättsliga skyddet mot olika typer av hedersrelaterad brottslighet.

Kampanjen vände sig till utsatta, anhöriga och yrkesverksamma, både de som berörs av en ny myndighetsgemensam vägledning vid hedersrelaterad brottslighet (skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt polisen) och andra vuxna som i sin yrkesroll möter barn och unga som kan vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Syftet med kampanjen var att öka kunskapen om och främja tillämpningen av de lagar som trädde i kraft den 1 juli 2020 rörande barnäktenskapsbrott, utreseförbud och straffskärpningsgrund för brott där ett motiv varit att bevara eller återupprätta heder.

Kampanjen var en del av regeringsuppdraget ”Myndighetsgemensamt uppdrag om information och vägledning i arbetet mot hedersrelaterad brottslighet” och togs fram av Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland i nära samverkan med Brottsoffermyndigheten och i dialog med Barnafrid vid Linköpings universitet, Polisen, Skolverket, Socialstyrelsen och Åklagarmyndigheten.

Informationen publicerades på 11 språk i en mängd kanaler; i sociala medier, radio, på utvalda webbplatser, på storbildstavlor i hela landet och i kollektivtrafiken i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det togs fram budskap riktat specifikt till HBTQI-personer och ett särskilt stödmaterial till vuxna som möter barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning.

Aktuellt informationsmaterial

Nedan hittar du informationsmaterial riktat till olika grupper och som fortfarande går bra att använda. Det finns riktade budskap till olika yrkesgrupper som berörs av en myndighetsgemensam vägledningen vid hedersrelaterad brottslighet. Det finns material riktat till övriga yrkesverksamma som möter utsatta, liksom material som vänder sig direkt till utsatta och anhöriga, vissa på flera språk. Under 2024 tillkom en version av visitkortsfoldern till utsatta och anhöriga, med plats för att fylla i lokala kontaktuppgifter (Ifyllbar). Materialet uppdaterades också med nuvarande organisations namn/logotyp (NCH).

Yrkesverksamma som berörs av en myndighetsgemensam vägledning

Budskap riktat till olika yrkesgrupper inom skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård och polisen, till exempel socialsekreterare, lärare och skolhälsopersonal, läkare, barnmorskor, övrig sjukvårdspersonal och poliser.

Informationsskärmar: ”Visste du att du måste skydda barn som riskerar att giftas bort?” (mp4)

Kort film om vägledningen till exempelvis sociala medier (mp4, 31 sekunder)

Film om vägledningen och hur olika yrkesgrupper arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck (YouTube, 10 minuter)

Bild/film sociala medier

Underlag text sociala medier

Skola

A3-affisch med anpassat innehåll (pdf)

Socialtjänst

A3-affisch med anpassat innehåll (pdf)

Hälso- och sjukvård

A3-affisch med anpassat innehåll (pdf)

Polisen

A3-affisch med anpassat innehåll (pdf)

Övriga yrkesverksamma

Informationsmaterial riktat till yrkesverksamma inom exempelvis ideell sektor, trossamfund och andra myndigheter som kan möta personer som är utsatta för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Informationsskärmar: ”Visste du att det varje år saknas elever som inte återvänder till skolan efter loven? Rörlig bild (mp4)

A3-affisch (pdf)

A5-informationsfolder (pdf)
Du kan behöva välja skrivarinställning ”Välj längst kortsidan” (ofta under något som kallas ”Fler inställningar”).

Bild/film sociala medier

Underlag text sociala medier

Utsatta med intellektuell funktionsnedsättning

Stödmaterial till vuxna som möter barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning (pdf)

Utsatta

A3-affisch, svenska. ”Får du inte träffa kompisar – men måste gifta dig?” (pdf)

A3-affisch, svenska. ”Får du inte spela fotboll – men måste gifta dig?” (pdf)

A3-affisch, svenska. ”Känner du dig tvungen att gifta dig? Vågar du inte säga nej?” (pdf)

A3-affisch, 11 språk (pdf)

Visitkortsfolder, svenska. Anhöriga och utsatta (pdf)
Skriv helst ut i A3-format, men A4-format är också läsbart. De viktigaste inställningarna: skriv ut längs kortsidan och dubbelsidigt.
Utskriftsinstruktion för en typ av skrivare 

Visitkortsfolder, svenska. Anhöriga och utsatta. Ifyllbar (pdf)
Denna version har ett ifyllbart fält där det går att skriva in lokala kontaktuppgifter.
Skriv helst ut i A3-format, men A4-format är också läsbart. De viktigaste inställningarna: skriv ut längs kortsidan och dubbelsidigt.
Utskriftsinstruktion för en typ av skrivare 

Minifolder, 11 språk. Anhöriga och utsatta (pdf)
Skriv ut i A3-format för att texten ska bli läsbar. De viktigaste inställningarna: skriv ut längs kortsidan och dubbelsidigt.
Utskriftsinstruktion för en typ av skrivare

Informationsskärmar: ”Känner du dig tvungen att gifta dig? Vågar du inte säga nej?”  (svenska, arabiska och dari, mp4, 52 sekunder)

Bild/film sociala medier

Underlag text utsatta sociala medier (svenska, arabiska, dari, engelska)

Får du inte spela fotboll? (svenska)

Får du inte spela fotboll? (arabiska)

Får du inte spela fotboll? (dari)

Får du inte spela fotboll? (engelska)

Får du inte träffa kompisar? (svenska)

Får du inte träffa kompisar? (arabiska)

Får du inte träffa kompisar? (dari)

Får du inte träffa kompisar? (engelska)

Känner du dig tvungen att gifta dig? (svenska)

Känner du dig tvungen att gifta dig? (arabiska)

Känner du dig tvungen att gifta dig? (dari)

Känner du dig tvungen att gifta dig? (engelska)

Anhöriga

A3-affisch, svenska (pdf)

A3-affisch, 11 språk (pdf)

Visitkortsfolder, svenska. Anhöriga och utsatta (pdf)
Skriv helst ut i A3-format, men A4-format är också läsbart. De viktigaste inställningarna: skriv ut längs kortsidan och dubbelsidigt.
Utskriftsinstruktion för en typ av skrivare

Visitkortsfolder, svenska. Anhöriga och utsatta. Ifyllbar (pdf)
Denna version har ett ifyllbart fält där det går att skriva in lokala kontaktuppgifter.
Skriv helst ut i A3-format, men A4-format är också läsbart. De viktigaste inställningarna: skriv ut längs kortsidan och dubbelsidigt.
Utskriftsinstruktion för en typ av skrivare 

Minifolder, 11 språk. Anhöriga och utsatta (pdf)
Skriv ut i A3-format för att texten ska bli läsbar. De viktigaste inställningarna: skriv ut längs kortsidan och dubbelsidigt.
Utskriftsinstruktion för en typ av skrivare

Informationsskärmar: ”Vill släkten att ditt barn ska gifta sig? Vågar du inte säga stopp?” (svenska, arabiska och dari, mp4, 52 sekunder)

Bild/film sociala medier

Underlag text anhöriga sociala medier (svenska, arabiska, dari, engelska)

Vill släkten att ditt barn ska gifta sig? (svenska, man)

Vill släkten att ditt barn ska gifta sig? (svenska, kvinna)

Vill släkten att ditt barn ska gifta sig? (arabiska, man)

Vill släkten att ditt barn ska gifta sig? (arabiska, kvinna)

Vill släkten att ditt barn ska gifta sig? (dari, man)

Vill släkten att ditt barn ska gifta sig? (dari, kvinna)

Vill släkten att ditt barn ska gifta sig? (engelska, man)

Vill släkten att ditt barn ska gifta sig? (engelska, kvinna)

Kompis

A3-affisch, svenska (pdf)

A3-affisch, svenska, arabiska, dari (pdf)

Visitkortsfolder, svenska. Anhöriga och utsatta (pdf)
Skriv helst ut i A3-format, men A4-format är också läsbart. De viktigaste inställningarna: skriv ut längs kortsidan och dubbelsidigt.
Utskriftsinstruktion

Bild/film sociala medier

Underlag text kompis sociala medier (svenska, arabiska, dari, engelska)

Är din kompis tvungen att gifta sig? (svenska, kille)

Är din kompis tvungen att gifta sig? (svenska, tjej)

Är din kompis tvungen att gifta sig? (arabiska, kille)

Är din kompis tvungen att gifta sig? (arabiska, tjej)

Är din kompis tvungen att gifta sig? (dari, kille)

Är din kompis tvungen att gifta sig? (dari, tjej)

Är din kompis tvungen att gifta sig? (engelska, kille)

Är din kompis tvungen att gifta sig? (engelska, tjej)

Sök publikationer

Här hittar du enkelt information och material. Gå till publikationer

Stödtelefonen

Behöver du vägledning i ett ärende som rör hedersrelaterat våld och förtryck? Ring vår stödtelefon.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.