Informationsmaterial om det rättsliga skyddet mot hedersrelaterad brottslighet

Mellan 6 juni och 3 juli 2022 pågår under fyra veckor en nationell informationssatsning om den skärpta lagstiftningen och det rättsliga skyddet mot olika typer av hedersrelaterad brottslighet. Kampanjen återupptas också 22 augusti och pågår då i två veckor framåt.

Kampanjen vänder sig till utsatta, anhöriga och yrkesverksamma, både de som berörs av en ny myndighetsgemensam vägledning vid hedersrelaterad brottslighet (skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt polisen) och andra vuxna som i sin yrkesroll möter barn och unga som kan vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Syftet med kampanjen är att öka kunskapen om och främja tillämpningen av de lagar som trädde i kraft den 1 juli 2020 rörande barnäktenskapsbrott, utreseförbud och straffskärpningsgrund för brott där ett motiv varit att bevara eller återupprätta heder.

Kampanjen är en del av regeringsuppdraget ”Myndighetsgemensamt uppdrag om information och vägledning i arbetet mot hedersrelaterad brottslighet” och har tagits fram av Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland i nära samverkan med Brottsoffermyndigheten och i dialog med Barnafrid vid Linköpings universitet, Polisen, Skolverket, Socialstyrelsen och Åklagarmyndigheten.

Informationen kommer att synas på 11 språk i en mängd kanaler; i sociala medier, radio, på utvalda webbplatser, på storbildstavlor i hela landet och i kollektivtrafiken i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det finns även budskap riktat specifikt till HBTQI-personer och stödmaterial till vuxna som möter barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning.

Vill du hjälpa till att sprida ett eller flera budskap i dina kanaler hittar du alla enheter här nedan. Du kan också välja att dela inlägg som publiceras under juni i Länsstyrelsen Östergötlands sociala medier, Facebook och Instagram.

Lanseringsdokument för mer information och översikt av informationssatsningen med bilder på alla enheter. OBS! På vissa enheter, till yrkesverksamma, har en bild bytts ut.

Yrkesverksamma som berörs av ny vägledning

Informationsmaterial riktat till olika yrkesgrupper inom skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård och polis, till exempel socialsekreterare, lärare och skolhälsopersonal, läkare, barnmorskor och övrig sjukvårdspersonal och poliser.

Gemensamma byggstenar

Budskapsbild nyhetsbrev (jpg)

Budskapsbild webb (jpg)

Bild med avsändarnas logotyper (logolimpa, jpg)

Informationsskärmar: ”Visste du att du måste skydda barn som riskerar att giftas bort?” (mp4)

Kort film till sociala medier (mp4, 31 sekunder)

Film om vägledningen och hur olika yrkesgrupper arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck (YouTube, 10 minuter)

Sociala medier

Se anpassade texter nedan för respektive målgrupp; skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt polis.

”Visste du att du måste skydda barn som riskerar att giftas bort?” Rörlig bild (mp4)

”Visste du att det varje år saknas elever som inte återvänder till skolan efter loven?” Rörlig bild (mp4)

Skola

A3-affisch med anpassat innehåll (pdf)

Anpassat textunderlag till sociala medier och internkommunikation (word)

Socialtjänst

A3-affisch med anpassat innehåll (pdf)

Anpassat textunderlag till sociala medier och internkommunikation (word)

Hälso- och sjukvård

A3-affisch med anpassat innehåll (pdf)

Anpassat textunderlag till sociala medier och internkommunikation (word)

Polisen

A3-affisch med anpassat innehåll (pdf)

Anpassat textunderlag till sociala medier och internkommunikation (word)

 

Yrkesverksamma som inte berörs av ny vägledning

Informationsmaterial riktat till yrkesverksamma inom exempelvis ideell sektor, trossamfund och andra myndigheter som inte är målgrupp för den myndighetsgemensamma vägledningen riktad till skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård och polis.

Budskapsbild (jpg)

Textunderlag till sociala medier och internkommunikation (word)

Sociala medier: ”Visste du att det varje år saknas elever som inte återvänder till skolan efter loven?” Rörlig bild (mp4)

Informationsskärmar: ”Visste du att det varje år saknas elever som inte återvänder till skolan efter loven? Rörlig bild (mp4) NY

A3-affisch (pdf)

A5-informationsfolder (pdf)
Du kan behöva välja skrivarinställning ”Välj längst kortsidan” (ofta under något som kallas ”Fler inställningar”).

 

Utsatta med intellektuell funktionsnedsättning

Stödmaterial till vuxna som möter barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning (pdf)

 

Utsatta

A3-affisch, svenska. ”Får du inte träffa kompisar – men måste gifta dig?” (pdf)

A3-affisch, svenska. ”Får du inte spela fotboll – men måste gifta dig?” (pdf)

A3-affisch, svenska. ”Känner du dig tvungen att gifta dig? Vågar du inte säga nej?” (pdf)

A3-affisch, 11 språk (pdf)

Visitkortsfolder, svenska. Anhöriga och utsatta (pdf)
Utskriftsinstruktion

Minifolder, 11 språk. Anhöriga och utsatta (pdf)
Utskriftsinstruktion

Text till sociala medier, 11 språk (word). Bilderna hittar du under respektive språk nedan.

Svenska, arabiska och dari

Bilder till informationsskärmar

”Känner du dig tvungen att gifta dig? Vågar du inte säga nej?”  (mp4, 52 sekunder)

Svenska

Sociala medier

”Får du inte träffa kompisar – men måste gifta dig?” Rörlig bild (mp4)

”Får du inte spela fotboll – men tvingas gifta dig?” Rörlig bild (mp4)

”Känner du dig tvungen att gifta dig? Vågar du inte säga nej?” Rörlig bild (mp4)

Arabiska

Sociala medier

”Får du inte träffa kompisar, men måste gifta dig?” Rörlig bild (mp4)

”Får du inte spela fotboll – men tvingas gifta dig?” Rörlig bild (mp4)

”Känner du dig tvungen att gifta dig? Vågar du inte säga nej?” Rörlig bild (mp4)

Dari

Sociala medier

”Får du inte träffa kompisar, men måste gifta dig?” Rörlig bild (mp4)

”Får du inte spela fotboll – men tvingas gifta dig?” Rörlig bild (mp4)

”Känner du dig tvungen att gifta dig? Vågar du inte säga nej?” Rörlig bild (mp4)

Engelska

Sociala medier

”Får du inte träffa kompisar, men måste gifta dig?” Rörlig bild (mp4)

”Får du inte spela fotboll – men måste gifta dig?” Rörlig bild (mp4)

”Känner du dig tvungen att gifta dig? Vågar du inte säga nej?” Rörlig bild (mp4)

Farsi

Sociala medier

”Får du inte träffa kompisar, men måste gifta dig?” Rörlig bild (mp4)

”Får du inte spela fotboll – men tvingas gifta dig?” Rörlig bild (mp4)

”Känner du dig tvungen att gifta dig? Vågar du inte säga nej?” Rörlig bild (mp4)

Kurmanji

Sociala medier

”Får du inte träffa kompisar, men måste gifta dig?” Rörlig bild (mp4)

”Får du inte spela fotboll – men tvingas gifta dig?” Rörlig bild (mp4)

”Känner du dig tvungen att gifta dig? Vågar du inte säga nej?” Rörlig bild (mp4)

Romani

Sociala medier

”Får du inte träffa kompisar, men måste gifta dig?” Rörlig bild (mp4)

”Får du inte spela fotboll – men tvingas gifta dig?” Rörlig bild (mp4)

”Känner du dig tvungen att gifta dig? Vågar du inte säga nej?” Rörlig bild (mp4)

Somaliska

Sociala medier

”Får du inte träffa kompisar, men måste gifta dig?” Rörlig bild (mp4)

”Får du inte spela fotboll – men tvingas gifta dig?” Rörlig bild (mp4)

”Känner du dig tvungen att gifta dig? Vågar du inte säga nej?” Rörlig bild (mp4)

Sorani

Sociala medier

”Får du inte träffa kompisar, men måste gifta dig?” Rörlig bild (mp4)

”Får du inte spela fotboll – men tvingas gifta dig?” Rörlig bild (mp4)

”Känner du dig tvungen att gifta dig? Vågar du inte säga nej?” Rörlig bild (mp4)

Tigrinja

Sociala medier

”Får du inte träffa kompisar, men måste gifta dig?” Rörlig bild (mp4)

”Får du inte spela fotboll – men tvingas gifta dig?” Rörlig bild (mp4)

”Känner du dig tvungen att gifta dig? Vågar du inte säga nej?” Rörlig bild (mp4)

Turkiska

Sociala medier

”Får du inte träffa kompisar, men måste gifta dig?” Rörlig bild (mp4)

”Får du inte spela fotboll – men tvingas gifta dig?” Rörlig bild (mp4)

”Känner du dig tvungen att gifta dig? Vågar du inte säga nej?” Rörlig bild (mp4)

 

Anhöriga

A3-affisch, svenska (pdf)

A3-affisch, 11 språk (pdf)

Visitkortsfolder, svenska. Anhöriga och utsatta (pdf)
Utskriftsinstruktion

Minifolder, 11 språk. Anhöriga och utsatta (pdf)
Utskriftsinstruktion

Text till sociala medier, 11 språk (word). Bilderna hittar du under respektive språk nedan.

Svenska, arabiska och dari

Bilder till informationsskärmar

”Vill släkten att ditt barn ska gifta sig? Vågar du inte säga stopp?” (mp4, 52 sekunder)

Svenska

Sociala medier

”Vill släkten att ditt barn ska gifta sig? Vågar du inte säga stopp?” Rörlig bild, man (mp4)

”Vill släkten att ditt barn ska gifta sig? Vågar du inte säga stopp?” Rörlig bild, kvinna (mp4)

Arabiska

Sociala medier

”Vill släkten att ditt barn ska gifta sig? Vågar du inte säga stopp?” Rörlig bild, man (mp4)

”Vill släkten att ditt barn ska gifta sig? Vågar du inte säga stopp?” Rörlig bild, kvinna (mp4)

Dari

Sociala medier

”Vill släkten att ditt barn ska gifta sig? Vågar du inte säga stopp?” Rörlig bild, man (mp4)

”Vill släkten att ditt barn ska gifta sig? Vågar du inte säga stopp?” Rörlig bild, kvinna (mp4)

Engelska

Sociala medier

”Vill släkten att ditt barn ska gifta sig? Vågar du inte säga stopp?” Rörlig bild, man (mp4)

”Vill släkten att ditt barn ska gifta sig? Vågar du inte säga stopp?” Rörlig bild, kvinna (mp4)

Farsi

Sociala medier

”Vill släkten att ditt barn ska gifta sig? Vågar du inte säga stopp?” Rörlig bild, man (mp4)

”Vill släkten att ditt barn ska gifta sig? Vågar du inte säga stopp?” Rörlig bild, kvinna (mp4)

Kurmanji

Sociala medier

”Vill släkten att ditt barn ska gifta sig? Vågar du inte säga stopp?” Rörlig bild, man (mp4)

”Vill släkten att ditt barn ska gifta sig? Vågar du inte säga stopp?” Rörlig bild, kvinna (mp4)

Romani

Sociala medier

”Vill släkten att ditt barn ska gifta sig? Vågar du inte säga stopp?” Rörlig bild, man (mp4)

”Vill släkten att ditt barn ska gifta sig? Vågar du inte säga stopp?” Rörlig bild, kvinna (mp4)

Somaliska

Sociala medier

”Vill släkten att ditt barn ska gifta sig? Vågar du inte säga stopp?” Rörlig bild, man (mp4)

”Vill släkten att ditt barn ska gifta sig? Vågar du inte säga stopp?” Rörlig bild, kvinna (mp4)

Sorani

Sociala medier

”Vill släkten att ditt barn ska gifta sig? Vågar du inte säga stopp?” Rörlig bild, man (mp4)

”Vill släkten att ditt barn ska gifta sig? Vågar du inte säga stopp?” Rörlig bild, kvinna (mp4)

Tigrinja

Sociala medier

”Vill släkten att ditt barn ska gifta sig? Vågar du inte säga stopp?” Rörlig bild, man (mp4)

”Vill släkten att ditt barn ska gifta sig? Vågar du inte säga stopp?” Rörlig bild, kvinna (mp4)

Turkiska

Sociala medier

”Vill släkten att ditt barn ska gifta sig? Vågar du inte säga stopp?” Rörlig bild, man (mp4)

”Vill släkten att ditt barn ska gifta sig? Vågar du inte säga stopp?” Rörlig bild, kvinna (mp4)

 

Kompis

A3-affisch, svenska (pdf)

A3-affisch, svenska, arabiska, dari (pdf)

Visitkortsfolder, svenska. Anhörig och utsatt (pdf)
Utskriftsinstruktion

Text till sociala medier, 11 språk (word). Bilderna hittar du under respektive språk nedan.

Svenska

Sociala medier

”Är din kompis tvungen att gifta sig? Vet du hur du kan hjälpa till?” Rörlig bild, kille (mp4)

”Är din kompis tvungen att gifta sig? Vet du hur du kan hjälpa till?” Rörlig bild, tjej (mp4)

Arabiska

Sociala medier

”Är din kompis tvungen att gifta sig? Vet du hur du kan hjälpa till?” Rörlig bild, kille (mp4)

”Är din kompis tvungen att gifta sig? Vet du hur du kan hjälpa till?” Rörlig bild, tjej (mp4)

Dari

Sociala medier

”Är din kompis tvungen att gifta sig? Vet du hur du kan hjälpa till?” Rörlig bild, kille (mp4)

”Är din kompis tvungen att gifta sig? Vet du hur du kan hjälpa till?” Rörlig bild, tjej (mp4)

Engelska

Sociala medier

”Är din kompis tvungen att gifta sig? Vet du hur du kan hjälpa till?” Rörlig bild, kille (mp4)

”Är din kompis tvungen att gifta sig? Vet du hur du kan hjälpa till?” Rörlig bild, tjej (mp4)

Farsi

Sociala medier

”Är din kompis tvungen att gifta sig? Vet du hur du kan hjälpa till?” Rörlig bild, kille (mp4)

”Är din kompis tvungen att gifta sig? Vet du hur du kan hjälpa till?” Rörlig bild, tjej (mp4)

Kurmanji

Sociala medier

”Är din kompis tvungen att gifta sig? Vet du hur du kan hjälpa till?” Rörlig bild, kille (mp4)

”Är din kompis tvungen att gifta sig? Vet du hur du kan hjälpa till?” Rörlig bild, tjej (mp4)

Romani

Sociala medier

”Är din kompis tvungen att gifta sig? Vet du hur du kan hjälpa till?” Rörlig bild, kille (mp4)

”Är din kompis tvungen att gifta sig? Vet du hur du kan hjälpa till?” Rörlig bild, tjej (mp4)

Somaliska

Sociala medier

”Är din kompis tvungen att gifta sig? Vet du hur du kan hjälpa till?” Rörlig bild, kille (mp4)

”Är din kompis tvungen att gifta sig? Vet du hur du kan hjälpa till?” Rörlig bild, tjej (mp4)

Sorani

Sociala medier

”Är din kompis tvungen att gifta sig? Vet du hur du kan hjälpa till?” Rörlig bild, kille (mp4)

”Är din kompis tvungen att gifta sig? Vet du hur du kan hjälpa till?” Rörlig bild, tjej (mp4)

Tigrinja

Sociala medier

”Är din kompis tvungen att gifta sig? Vet du hur du kan hjälpa till?” Rörlig bild, kille (mp4)

”Är din kompis tvungen att gifta sig? Vet du hur du kan hjälpa till?” Rörlig bild, tjej (mp4)

Turkiska

Sociala medier

”Är din kompis tvungen att gifta sig? Vet du hur du kan hjälpa till?” Rörlig bild, kille (mp4)

”Är din kompis tvungen att gifta sig? Vet du hur du kan hjälpa till?” Rörlig bild, tjej (mp4)

Sök publikationer

Här hittar du enkelt information och material. Gå till publikationer

Stödtelefonen

Behöver du vägledning i ett ärende som rör hedersrelaterat våld och förtryck? Ring vår stödtelefon.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.