Informationsmaterial om det rättsliga skyddet mot hedersrelaterad brottslighet

Barn som håller i pratbubbla med texten: Visste du att du måste skydda barn som riskerar att giftas bort?

Under sommaren 2022 pågick en nationell informationssatsning om den skärpta lagstiftningen och det rättsliga skyddet mot olika typer av hedersrelaterad brottslighet.

Kampanjen vände sig till utsatta, anhöriga och yrkesverksamma, både de som berörs av en ny myndighetsgemensam vägledning vid hedersrelaterad brottslighet (skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt polisen) och andra vuxna som i sin yrkesroll möter barn och unga som kan vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Syftet med kampanjen var att öka kunskapen om och främja tillämpningen av de lagar som trädde i kraft den 1 juli 2020 rörande barnäktenskapsbrott, utreseförbud och straffskärpningsgrund för brott där ett motiv varit att bevara eller återupprätta heder.

Kampanjen var en del av regeringsuppdraget ”Myndighetsgemensamt uppdrag om information och vägledning i arbetet mot hedersrelaterad brottslighet” och har tagits fram av Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland i nära samverkan med Brottsoffermyndigheten och i dialog med Barnafrid vid Linköpings universitet, Polisen, Skolverket, Socialstyrelsen och Åklagarmyndigheten.

Informationen publicerades på 11 språk i en mängd kanaler; i sociala medier, radio, på utvalda webbplatser, på storbildstavlor i hela landet och i kollektivtrafiken i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det fanns även budskap riktat specifikt till HBTQI-personer och det togs fram ett särskilt stödmaterial till vuxna som möter barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning.

Aktuellt informationsmaterial

Nedan hittar du exempel på informationsmaterial, exempelvis affischer och budskap i informationsskärmar, som fortfarande går bra att använda. Det finns budskap riktat till olika yrkesgrupper  som berörs av den myndighetsgemensamma vägledningen vid hedersrelaterad brottslighet. Det finns också material riktat till övriga yrkesverksamma som möter utsatta, liksom material som vänder sig direkt till utsatta och anhöriga.

Yrkesverksamma som berörs av ny myndighetsgemensam vägledning

Budskap riktat till olika yrkesgrupper inom skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård och polisen, till exempel socialsekreterare, lärare och skolhälsopersonal, läkare, barnmorskor och övrig sjukvårdspersonal och poliser.

Informationsskärmar: ”Visste du att du måste skydda barn som riskerar att giftas bort?” (mp4)

Kort film om vägledningen till exempelvis sociala medier (mp4, 31 sekunder)

Film om vägledningen och hur olika yrkesgrupper arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck (YouTube, 10 minuter)

Skola

A3-affisch med anpassat innehåll (pdf)

Socialtjänst

A3-affisch med anpassat innehåll (pdf)

Hälso- och sjukvård

A3-affisch med anpassat innehåll (pdf)

Polisen

A3-affisch med anpassat innehåll (pdf)

Yrkesverksamma som inte berörs av ny vägledning

Informationsmaterial riktat till yrkesverksamma inom exempelvis ideell sektor, trossamfund och andra myndigheter som inte är målgrupp för den myndighetsgemensamma vägledningen riktad till skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård och polis.

Informationsskärmar: ”Visste du att det varje år saknas elever som inte återvänder till skolan efter loven? Rörlig bild (mp4)

A3-affisch (pdf)

A5-informationsfolder (pdf)
Du kan behöva välja skrivarinställning ”Välj längst kortsidan” (ofta under något som kallas ”Fler inställningar”).

Utsatta med intellektuell funktionsnedsättning

Stödmaterial till vuxna som möter barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning (pdf)

Utsatta

A3-affisch, svenska. ”Får du inte träffa kompisar – men måste gifta dig?” (pdf)

A3-affisch, svenska. ”Får du inte spela fotboll – men måste gifta dig?” (pdf)

A3-affisch, svenska. ”Känner du dig tvungen att gifta dig? Vågar du inte säga nej?” (pdf)

A3-affisch, 11 språk (pdf)

Visitkortsfolder, svenska. Anhöriga och utsatta (pdf)
Skriv helst ut i A3-format, men A4-format är också läsbart. De viktigaste inställningarna: skriv ut längs kortsidan och dubbelsidigt.
Utskriftsinstruktion för en typ av skrivare 

Minifolder, 11 språk. Anhöriga och utsatta (pdf)
Skriv ut i A3-format för att texten ska bli läsbar. De viktigaste inställningarna: skriv ut längs kortsidan och dubbelsidigt.
Utskriftsinstruktion för en typ av skrivare

Informationsskärmar: ”Känner du dig tvungen att gifta dig? Vågar du inte säga nej?”  (svenska, arabiska och dari, mp4, 52 sekunder)

Anhöriga

A3-affisch, svenska (pdf)

A3-affisch, 11 språk (pdf)

Visitkortsfolder, svenska. Anhöriga och utsatta (pdf)
Skriv helst ut i A3-format, men A4-format är också läsbart. De viktigaste inställningarna: skriv ut längs kortsidan och dubbelsidigt.
Utskriftsinstruktion för en typ av skrivare

Minifolder, 11 språk. Anhöriga och utsatta (pdf)
Skriv ut i A3-format för att texten ska bli läsbar. De viktigaste inställningarna: skriv ut längs kortsidan och dubbelsidigt.
Utskriftsinstruktion för en typ av skrivare

Informationsskärmar: ”Vill släkten att ditt barn ska gifta sig? Vågar du inte säga stopp?” (svenska, arabiska och dari, mp4, 52 sekunder)

Kompis

A3-affisch, svenska (pdf)

A3-affisch, svenska, arabiska, dari (pdf)

Visitkortsfolder, svenska. Anhöriga och utsatta (pdf)
Skriv helst ut i A3-format, men A4-format är också läsbart. De viktigaste inställningarna: skriv ut längs kortsidan och dubbelsidigt.
Utskriftsinstruktion

Sök publikationer

Här hittar du enkelt information och material. Gå till publikationer

Stödtelefonen

Behöver du vägledning i ett ärende som rör hedersrelaterat våld och förtryck? Ring vår stödtelefon.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.