Av egen vilja

En kartläggning av förebyggande arbete och metoder för att förhindra och förebygga att unga blir gifta mot sin vilja.

Publicerad: 2010 Ungdomsstyrelsen