Könsstympning av flickor och kvinnor – en informationsfilm för barn och unga (översatta och dubbade till 10 språk)

Här hittar du filmerna översatta och dubbade på 10 språk: turkiska, sorani, somaliska, romani, kurdiska, franska, farsi, engelska, dari samt arabiska. Du kan välja mellan de olika språken i YouTube-spelaren som öppnas när du klickar på länken nedan.

Denna film innehåller verkliga berättelser från en tjej som blivit utsatt för könsstympning och som har fått hjälp och idag lever ett acceptabelt liv. Historien är baserade på verkliga ärenden men med skådespelare för att inte äventyra de utsatta personernas säkerhet.

Filmen innehåller intervjuer med Justitieminister Morgan Johansson, en barnmorska, en polis samt en person verksam inom socialtjänst. Dessa har samtliga erfarenheter av att jobba med målgruppen. De informerar att man som utsatt har rätt att ställa krav på vuxna och samhället, samt att ansvariga aktörer har en skyldighet att ge stöd och hjälp till utsatta.

Publicerad: 2016 Länsstyrelsen Östergötland