Våga stå kvar! – En mindre kommuns erfarenheter av ett framgångsrikt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Arbetet med att strukturera en organisation för att ge stöd och skydd i Söderhamn har varit mycket framgångsrikt när det gäller hedersrelaterad problematik. "Våga stå kvar!" handlar om det metodutvecklande arbetet såväl före som efter kommunens deltagande i Länsstyrelsen Östergötlands projekt Våga göra skillnad. Socialnämndens beslut att inom socialtjänsten inrätta en tjänst för en strateg med särskild kompetens inom området hedersrelaterat våld och förtryck har bidragit till en utveckling av samverkan mellan socialtjänst och skola.

Publicerad: 2014 Länsstyrelsen Östergötland