Det är mitt liv!

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har på uppdrag av regeringen genomfört en kartläggning av våld mot barn i Sverige där frågor om barns ofrihet lyfts in för första gången. Länsstyrelsen Östergötland gav därefter Stiftelsen Allmänna Barnhuset i uppdrag att ta fram en kortare beskrivande och jämförande rapport om hur de unga med begränsat val gällande partner svarat kring olika former av våldsutsatthet, familjeförhållanden, mående och om de har berättat om sin utsatthet, jämfört med unga som inte uppgett begränsningar i val av partner.

Denna rapport beskriver närmare de samband som finns vad gäller att inte få bestämma över sitt eget liv och sin framtida partner och utsatthet för barnmisshandel. De elever som inte får välja sin partner är betydligt oftare än andra utsatta för olika former av barnmisshandel. Det handlar om fysisk misshandel, psykisk  misshandel, att bevittna våld mot en förälder, sexuella övergrepp och försummelse.

Läs mer och ladda ner rapporten här

Se filmen här

Gå gärna in på Allmänna Barnhusets Facebooksida (www.facebook.com/Barnhuset) för att se Almedalsseminariet Det är mitt liv! – Om sambandet mellan att inte få bestämma över sitt liv och barnmisshandel.