Till dig som blivit utsatt eller riskerar att utsättas

Könsstympning av flickor och kvinnor är ett brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna och mot barns rättigheter. Könsstympning är förbjudet enligt svensk lag. Du som är utsatt eller riskerar att utsättas för könsstympning har rätt att få hjälp.

Innehåll

Idag finns det 200 miljoner flickor och kvinnor världen över som är könsstympade. En del av dessa bor i Sverige. Enligt svensk lag är det olagligt att utsätta någon för könsstympning. Det gäller alla sorters könsstympning, men också försök, förberedelse, stämpling och underlåtenhet att avslöja eller förhindra brott. Stämpling kan till exempel vara att försöka få någon att utföra en könsstympning. Det kan vara straffbart för en person att låta bli att avslöja eller förhindra att en könsstympning sker eller kommer att ske. Även om någon begår brottet i ett annat land kan det vara straffbart i Sverige.      

Lagen heter Lag med förbud mot könsstympning av kvinnor, och den som bryter mot den kan få upp till tio års fängelse. Om du riskerar att utsättas, eller redan har utsatts, för könsstympning så har samhället en skyldighet att hjälpa dig.

FN och barnkonventionen slår fast att könsstympning strider mot rätten att bestämma över sin egen kropp.

två kvinnor samtalar
tjej med fotboll

Vad är könsstympning?

Könsstympning av flickor och kvinnor innebär att delar av de yttre kvinnliga könsorganen tas bort eller skadas, till exempel genom prickning. Det finns olika former av könsstympning. Eftersom människor flyttar mellan olika länder kan könsstympning förekomma var som helst i världen. Flest flickor och kvinnor utsätts för könsstympning i Afrika och Mellanöstern. Könsstympning är inte knutet till någon särskild religion eller kultur. 

Alla sorters könsstympning av flickor och kvinnor är riskfyllda, och kan leda till problem med hälsan. Både fysiskt och psykiskt, och både direkt och längre fram i livet.

Behöver du vård eller stöd?

Lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor finns för att ge flickor och unga kvinnor i Sverige ett skydd mot att bli utsatta för könsstympning. Kontakta en ungdomsmottagning, vårdcentral, en gynekologisk mottagning eller socialtjänsten om du behöver vård, stöd eller hjälp. Det finns två specialistmottagningar i Sverige som erbjuder vård för könsstympade: Amelmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm och Vulvamottagningen på Angereds närsjukhus i Göteborg. Men du har alltid rätt till vård och hjälp var du än bor i landet. Du kan vända dig till en vuxen som du litar på för att få stöd. Om du går i skolan kan du vända dig till skolkuratorn eller skolsköterskan.

Bra att veta:
 • Vid läkarbesök har du rätt att prata ensam med vårdpersonal, även om du är under 18 år.
 • Du har rätt till tolk, röst- eller teckentolk om du behöver det.
 • Om du vill vara anonym behöver du fråga om det innan du berättar vem du är.
 • Känner du dig mer bekväm med en kvinnlig vårdgivare behöver du be om det.
 • Vid ett läkarbesök kan du be en skolsköterska eller kurator följa med som stöd.
 • Under skoltid kan du få gå på läkarbesök utan att få ogiltig frånvaro – fråga innan

Det finns även flera ideella organisationer du kan kontakta, som har erfarenhet av att hjälpa personer som är utsatta för könsstympning eller riskerar att bli det. De kan ge råd, stöd och information om vilka rättigheter du har.

Även Polismyndigheten kan hjälpa dig om du eller någon annan är utsatt eller riskerar att utsättas för könsstympning. Ring Polisen på 114 14. I en akut situation ska du ringa 112.

ungdomar
porträtt

Tips på var du kan söka stöd och vård

Nedan finns tips på platser du kan vända dig till för att få stöd och vård om du är utsatt eller riskerar att utsättas för könsstympning.

 • 1177
  Läs mer om Könsstympning – omskärelse av flickors underliv. Du kan också ringa 1177 för att få sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård.

 • Vulvamottagningen på Angereds närsjukhus och Amelmottagningen på Södersjukhuset
  Här kan du få stöd och vård om du är utsatt för könsstympning oavsett var i landet du bor. Ta gärna stöd av en skolsköterska, kurator eller lärare som kan hjälpa dig vidare. Du behöver inte informera dina föräldrar att du sökt hjälp och stöd om du inte vill det.

 • Bris – Barnens Rätt i Samhället
  Här kan du som är under 18 år vända dig för att få stöd av en kurator. Linjen är öppen dygnet runt och du kan vara anonym. Du kan även chatta eller maila.

 • Polisen
  Ring 114 14 eller i en akut situation 112.

Tips på material och vidare läsning

 • Amelmottagningen
  Korta informationsfilmer som beskriver bland annat hur ett besök på mottagningen går till.

 • Ungdomsmottagningen
  Att ta hjälp – med information om olika sätt att få stöd.

 • Youmo
  Jag är könsstympad, hur kan jag få hjälp?

 • Rädda Barnen
  Hit kan du vända dig om du behöver hjälp, lista på organisationer och stödlinjer, samt chatten Kärleken är fri.

 • Kvinnofridslinjen
  Stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Samtalet är gratis och du är anonym när du ringer. Ring 020-50 50 50, öppet dygnet runt.

 • Rätt att välja
  Rätt att välja är en stödlinje för dig som lever med regler och krav för att skydda familjens rykte eller heder. Det kan handla om att du utsatts för kontroll, hot eller våld. Ring 020-57 70 70.

 • Informationssverige.se
  Individens rättigheter och skyldigheter.

 • Barnombudsmannen
  Ställ frågor om vilka rättigheter du har, telefonnummer 020-23 10 10.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.