För dig som är närstående

Du som närstående har en viktig roll i att förebygga och förhindra att en flicka eller kvinna blir utsatt för könsstympning.

Innehåll

Du har möjlighet till att själv få stöd i att stå emot påtryckningar från omgivningen. Könsstympning av flickor och kvinnor är enligt svensk lag en brottslig handling. Det gäller alla former av könsstympning, men också försök, förberedelse, stämpling och att låta bli att avslöja eller förhindra brott. Stämpling kan till exempel vara att försöka få någon att utföra en könsstympning. Det kan vara straffbart för en person att inte avslöja eller förhindra att en könsstympning sker eller kommer att ske. Även om brottet begås i ett annat land kan det vara straffbart i Sverige. Den som bryter mot lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor kan få upp till tio års fängelse.

FN och barnkonventionen slår fast att könsstympning av flickor och kvinnor strider mot rätten att bestämma över sin egen kropp.

pappa gungar sitt barn

Vad är könsstympning?

Könsstympning av flickor och kvinnor innebär att delar av de yttre kvinnliga könsorganen tas bort eller skadas, till exempel genom prickning. Det finns olika former av könsstympning. Eftersom människor flyttar mellan olika länder kan det förekomma var som helst i världen. Flest flickor och kvinnor utsätts för könsstympning i Afrika och Mellanöstern. Könsstympning är inte knutet till någon särskild religion eller kultur. Alla former av könsstympning av flickor och kvinnor medför risker och kan leda till allvarliga hälsoproblem.

Som närstående kan du förhindra att könsstympning sker

Du kan förhindra en könsstympning genom hur du agerar. Att du är uppmärksam, visar medkänsla och lyssnar kan betyda väldigt mycket för en person som riskerar att utsättas för könsstympning. Som vårdnadshavare har du ett ansvar att skydda ditt barn från alla former av könsstympning.

Könsstympning kan ge svåra konsekvenser – både direkt och längre fram i livet. Både själva övergreppet och de långsiktiga konsekvenserna av könsstympning kan leda till stort fysiskt och psykiskt lidande. Det har även hänt att flickor och kvinnor dött efter en könsstympning.

Två äldre kvinnor pratar och dricker kaffe i en soffa

Könsstympning av flickor och kvinnor är en brottslig handling. Den stöds inte i någon religion. Företrädare för olika religiösa traditioner (till exempel präster och imamer) har uttalat sig emot könsstympning och arbetar aktivt för att få ett slut på traditionen. Det är en skadlig sedvänja som kan leda till ett livslångt lidande. Könsstympning har inga medicinska fördelar och är ett övergrepp mot kvinnors och flickors kroppsliga integritet och mänskliga rättigheter. Om en flicka eller kvinna är utsatt för könsstympning kan hon ha behov av stöd och hjälp med att få kontakt med vården. Som närstående kan du förhindra att könsstympning sker. Du kan också vara ett stöd för den som redan är utsatt eller den som riskerar att utsättas, genom att visa hur de kan få hjälp.      

Är du orolig för att någon du känner ska utsättas för könsstympning? Ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller ring Polisen på 114 14. Om du vill kan du vara anonym. I en akut situation ska du ringa 112.

Tips på var du som närstående kan söka stöd

Nedan finns förslag på platser dit du som närstående kan vända dig för att söka stöd, för att du därefter ska kunna förhindra och skydda en person som riskerar att utsättas för könsstympning.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.